نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارشی اجمالی از فعالیت های پژوهشکده انرژی و محیط زیست- آبان ماه 1396 لغایت آبان ماه 1398

گزارشی اجمالی از فعالیت های پژوهشکده انرژی و محیط زیست- آبان ماه 1396 لغایت آبان ماه 1398


 

- حضور مدیران صنایع و نهادهای مرتبط در دانشگاه به منظور انعقاد تفاهم نامه با مراکز استانی، ملی و بین المللی به منظور همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه و هماهنگی جلسات عمومی و خصوصی با اعضا هیئت علمی و دانشجویان
- انعقاد پروژه های تحقیقاتی با شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان و  شرکت ملی صنایع مس ایران
- عقد و امضای تفاهم نامه آموزشی ـ ‌پژوهشی فی مابین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه شهید‌باهنر کرمان
- حضور در جلسات متعدد مرتبط با انرژی در وزارت نیرو، پزوهشکاه نیرو و شرکت مدیریت شبکه و مشارکت دانشگاه در چندین پروژه ملی
- حضور در هیئت مرکزی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران با حضور مقامات ارشد وزارت نیرو و زمینه سازی ارتباطات بیشتر دانشگاه با نهاد های مربوطه
- برگزاری سخنرانی ها و سمینار های مرتبط در دانشگاه شهید باهنر کرمان با همکاری صنایع و انجمن های مختلف داخل و خارج استان کرمان
- راه اندازی و استقرار نمایشگاه دایمی صنعت برق در محل دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
- راه اندازی و افتتاح دفتری تحت عنوان "خانه صنعت" در دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق با حضور مدیرعامل و معاونین محترم شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
- افتتاح دفتر شاخه " انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه کرمان" در دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی برق
- آماده نمودن MOU نیروگاه خورشیدی 14 مگاواتی با سرمایه گذاری شرکت ترکیهای جهت احداث در دانشگاه شهید‌باهنر کرمان
- عقد قرارداد تحقیقاتی مادر با شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
- مشارکت در تدوین برنامه راهبردی مدیریت سبز دانشگاه شهید باهنر کرمان
- حضور در جلسات مرتبط تحقیقات توانیر و پژوهشگاه نیرو در راستای تعریف پروژه و مشارکت اعضا هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه در پروژه های ملی و منطقه ای
- فراهم آوردن زمینه حضور دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت عقد قرارداد پروژه های دانشجویی با برخی صنایع و شرکت های مرتبط داخل و خارج استان کرمان
- ارزیابی برق مصرفی دانشگاه در راستای بخشنامه تامین بیست درصدی برق از منابع انرژی تجدیدپذیر با همکاری دفتر فنی دانشگاه
- هماهنگی بازدید اعضا هیئت علمی و دانشجویان از برخی صنایع، نهادها و شرکت های مرتبط استان کرمان با همکاری انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران، شاخه کرمان
- شرکت در جلسات، سمینارها و کارگاههای مرتبط صنایع، شرکتها و پژوهشگاههای داخل و خارج استان کرمان
- هماهنگی و برگزاری چندین مسابقه دانشجویی به منظور حضور بیشتر دانشجویان در صنایع مرتبط با حوزه انرژی و رفع مشکل آن¬ها
- هماهنگی و برگزاری نشست اعضا محترم هیئت علمی با کمیته تحقیقات شرکت گاز استان کرمان به منظور ایجاد ارتباط بیشتر که منجر به پیشنهاد چندین پروژه تحقیقاتی گردیده است.
- برگزاری کارگاه های آموزشی برای صنایع و شرکت های مختلف استان از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران ، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ، شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان، شرکت توزیع نیروی برق شمال و جنوب استان کرمان و نیروگاه¬های استان کرمان
- مشارکت چندین نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در طرح حمایتی استاد در پژوهشگاه نیرو- بهتام
- ارتباط نزدیک با اندیشکده انرژی اطاق بازرگانی کرمان و مشارکت در تدوین نقشه راه انرژی استان کرمان
- انجام مطالعات فنی-اقتصادی توسعه CHP به درخواست پژوهشگاه نیرو در حوزه توزیع نیروی برق شمال استان کرمان
- پیشنهاد و تصویب طرح ملی "بازار خاموشی" با حضور مسئولین ارشد وزارت نیرو جهت ارائه به مجلس محترم شورای اسلامی جهت اخذ مجوزهای مربوطه
- مشارکت در کمیسیون انرژی استانداری کرمان، کمیسیون امور زیربنایی و انرژی اطاق بازرگانی کرمان و نیز انجمن شبکه هوشمند ایران
- تدوین آیین نامه اجرایی برنامه قیمت گذاری ساعات اوج بحرانی کل کشور به درخواست وزارت نیرو، شرکت توانیر- معاونت هماهنگی توزیع
- عضویت در کمیته عالی تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
- حضور در کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به عنوان عضو مدعو
- مشارکت در طرح بررسی تجربیات استفاده از برنامه های CPP و تاثیر اجرای همزمان این برنامه ها با برنامه پاسخگویی بار مربوط به طرح ذخیره عملیاتی به درخواست پژوهشگاه نیرو
- هماهنگی با شرکت توزیع برق شمال استان کرمان و اخذ مجوز حضور دانشجویان در موزه برق شرکت و استفاده از سایت آموزش عملی طراحی شبکه های توزیع برق